İbret

Hece hece söküldü saç tellerim,
Ve ardında biriken kan tanecikleri…
Bir kümese dalmaya görsün,
Öldürürler gelincikleri
Öldürürler de,
İbret olsun diye asarlar kümes önüne,
Okumaya devam et “İbret”